Lịch cắt điện

Chính Sách Và Mục Tiêu

CHÍNH SÁCH:
     CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Chính sách chất lượng quyết định sự thành công của Công ty.
Chất lượng được quyết định bởi sản phẩm và dịch vụ.
      CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG
Lơi ích của khách hàng luôn đồng hành với lợi ích Doanh Nghiệp.
Cam kết làm hài lòng khách hàng bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp.
Cam kết  lựa chọn, tư vấn và cung cấp  sản phẩm và công nghệ tiên tiến chất lượng hoàn hảo, kinh tế trong quá trình sử dụng và đảm bảo thân thiện với môi trường.
      CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
Lãnh Đạo: có kỹ năng quản lý, kiến thức chuyên môn, tầm nhìn chiến lược.
Tập thể: đoàn kết, kỷ luật, tôn trọng.
Cá nhân: trách nhiệm, năng động, cầu tiến.  

MỤC TIÊU:
 Hoàn thiện hệ thống phân phối và dịch vụ kỹ thuật nhằm tối ưu việc phục vụ khách hàng trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
 Hoàn thiện để trở thành công ty cung cấp các giải pháp về nguồn điện và dịch vụ chuyên nghiệp.
 Xây dựng qui trình làm việc và kiểm tra giữa các vị trí, các bộ phận theo tiêu chuẩn ISO
      -    Đào tạo đội ngũ quản lý, đội ngũ kỹ thuật, nhân viên phục vụ các mục đích chiến lược của công ty.
      -     Đề bạt nhân sự có trình độ, tâm huyết vào vị trí quản lý công ty.
Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các khách hàng truyền thống.
Xây dựng  văn hoá công ty: Tạo sự gắn bó và trân trọng sự sáng tạo nhằm đạt kết quả cao nhất trong công việc.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Đối Tác

Sản phẩm nỗi bật